Gymnastikhøjskolen I Ollerup søger 2 højskolelærere, der kan undervise i højskolens almene fag

Stillingen er tidsbegrænset og strækker fra 1. jan. 2022 til 1. juli / 1.aug. 2022.

 

Gymnastikhøjskolen i Ollerup:

Gymnastikhøjskolen i Ollerup er en selvejende institution, der driver både lange og korte højskolekurser. Som højskole driver vi også udlejningsvirksomhed, ligesom vi arbejder på at udvide vores højskole med aktiviteter i vores store Arena og på dens tilhørende udearealer.
Gymnastikhøjskolen i Ollerup bygger på en 100. årig tradition omkring bevægelse, dannelse og oplysning. Skolen har 35.000 indendørs kvadratmeter fordelt på bygninger, der er bygget og renoveret gennem skolens levetid.

Som medarbejder på Gymnastikhøjskolen har du foruden høje fagspecifikke kompetencer også en naturlig relationel tilgang til mennesker. Du brænder for fællesskab, almen dannelse, højskoleliv og kulturmøde. Det er med andre ord vigtigt for os, at uanset hvilke opgaver man primært er ansat til, så har man som medarbejder et fælles ansvar sammen med kollegaer, elever og kursister om at lykkes.

 

Primære opgaver:

Din primære opgave bliver at undervise i faget Verden og mig og/eller Inter Cultural Studies, som er et dannelsesfag, der hviler på folkelig oplysning, livsoplysning og personlig stillingtagen. I faget inddrages der emner inden for en bred vifte af fagområder for at undersøge, diskutere og perspektivere menneskets eksistens. Vi prioriterer tolkning af tilværelsen og lægger vægt på demokratisk dannelse. Inter Cultural Studies er vores internationale pendant til Verden og mig. Derudover vil der også være mulighed for at byde ind i skolens valgfag.

Kvalifikationer:

  • ●  En bred undervisningserfaring og relevant uddannelsesbaggrund.

  • ●  Evne til at motivere og engagere eleverne

  • ●  Øvrig erfaring såsom projektledelse, projektarbejde og/eller bevægelsesfag

  • ●  Mulighed for at varetage idrætsvalgfag.

  • ●  Forståelse og viden om højskolens virke inden for pædagogik, dannelse og folkelig oplysning

  • ●  Skolen har en international profil, og det forventes, at man kan begå sig i både mundtligt og

    skriftligt engelsk.

  • ●  Forståelse af højskolens mange faggrupper og opgaver som et samlet hele

 

Vilkår:

Stillingen er i udgangspunktet en fuldtidsstilling, men det kan være afhængigt af din fagprofil og skolens aktuelle undervisningsbehov. Aften- og weekendarbejde er en del af stillingen.

Løn i henhold til bekendtgørelse om vilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskolerne. Ansøgningsfrist: 27. november 2021. Ansøgning med CV sendes til nhn(at)ollerup.dk.
Samtaler forventes afholdt i tirsdag den 30. november 2021
For yderligere information: www.ollerup.dk eller Niels Henrik Nielsen på 30 526 627.