by Tonko Bossen, student at Ollerup E18

Enjoy more

Morning assembly
12. November 2018
English version (original) - scroll ned for dansk version

“Fællesskab fødes, når ​JEG​​ ​​bli’r til ​OS​​!”
Translation: “Fellowship gets born, when ​I becomes ​US​​!”. The single piece in the puzzle is ​I and it’s when all the puzzle pieces comes together it becomes a ​US​​! A fællesskab!

This is Ollerup. Look around at each other. You guys create a fællesskab with the name Ollerup E18. We’re all a part of this fællesskab. In a few weeks, will this semester has its end and so will our fællesskab. Or will it? That’s up to you. You choose if the fællesskab has an end and will be forgotten. You need to remember this fællesskab to keep it alive. This fællesskab gets defined in how we talk with each other, hug with each other, laugh with each other, care about each other and act with each other. When we meet in some years, when we have all been apart from each other, we have to remember that we’re E18. Do not forget. Otherwise will we end up as strangers again. We will become unknown people. Strangers with forgotten memories. Blurred unrecognizable faces, when we see each other again. Ollerup will end, but don’t let E18 do the same.

Hold on to each other after this. Grab on to your friends and don’t let go. There are so many ways to hold the contact. You just have to take actions and make the call. Do something about it. Don’t wait for them to do it. That breaks friendships. Make one more call than you would. It’ll be worth it. It could make the change. It can save the friendship. And on the other hand. Take your time to answer those calls and messages. It doesn't have to be much. Use maybe five minutes to reply that text instead of saying: “I’m gonna do it later.”.. Later will be to late. Do it, while you can. While you have the opportunity and the time. Take action.

Take action and do the things you want. If you want to do something, do it! Do not wait! I know this is a typical thing to say, but it’s very important to think about right now. You’re on a school that you’ll probably won't be ever again. Definitely not with these incredible people. It’ll be to late, if you wait. Before you’ll know it.. this semester will have its end and you’ll look back on all the things you didn’t do. Be aware of how you spend your time here at Ollerup.

We have 5 weeks left of this semester. 3 of them are normal ones. That means 35 days in total. 10 times left with your line activite. 3 dorm group meeting, 3 art of sharing, 3 focus A and 2 focus B. This is how much time you have left.

I had a teacher at my boarding school, who the last few days of the semester told us, how few days we had left. And we hated him for it. We got so mad, because we didn’t wanted getting reminded of how little time we had left, before it was over. We tried to throw it out of our minds and forget it, because it made us so sad to think about. A few days went by.. And it was the end of the semester. The final day. We couldn’t believe it, but it was the fact. The time had ran out. Everyone said goodbye and went home. Just like that. It was in the car, on my way back home, that it hitted me: It was over... but it was to late. I now look back and is quite pleased, that he reminded us. He helped us use the time we had together and think about the present.

He wanted us to do and enjoy more, while we could.

Do not stress. I’m not saying you have to do everything and be disappointed in yourself if, you don’t make it. You just have to be aware of how you’re using your time. Be aware of your prioritizes. Be aware of your decisions. Be aware of your attitude.
If there’s something you want to do, do it.

If there’s something you would rather do, than what you’re currently doing, do it.
If you are doing something you don’t want to do, but have to do it. See if you can enjoy it anyway. Find the good things about it. Maybe there’s some subjects or tasks, on this school, you don’t like that much. See if you can enjoy it more next time you have that class or task. Find the positive and joyful things about it. It could be, that you’ll miss it, when you get back home and don’t have it anymore.
So: Enjoy more, do more and be aware of your prioritising of your time and actions.
The reason I’m telling you this, is not to remind you that the semester soon has its end, but to tell you how much time we have left to enjoy it, do more and be together. I know it’s a negative thought, but you have to accept the negative fact to make yourself aware, before it’s to late. If you don’t, will this semester end before you’ll know it.
Be aware of your time and make every second count. Ollerup E18 is not over yet.

1 month, 4 days, 7 hours, 44 minutes, 36 seconds

Enjoy more, do more and be aware of your prioritising of your time and actions.

1. Prioritize

2. Take action

 

Nyd mere

Morgensamling
12. november 2018
Dansk version

“Fællesskab mødes, når ​JEG​​ bliver til ​OS​​!” Den enkle brik i puzzlespillet er ​JEG​​ og det er når alle brikker samles det bliver et ​OS​​! Et fællesskab!

Dette er Ollerup. Kig rundt på hinanden. I skaber et fællesskab, som hedder Ollerup E18. Vi er alle en del af dette fællesskab. Om nogle få uger vil dette semester have sin slutning og det samme vil vores fællesskab. Eller vil det? Det er op til jer. I vælger om fællesskabet skal have en slutning og blive glemt. I bliver nødt til at huske dette fællesskab, for at holde det i live. Dette fællesskab bliver defineret i hvordan vi taler med hinanden, omfavner hinanden, griner med hinanden, bekymre sig om hinanden og opfører sig omkring hinanden. Når vi mødes igen om nogle år, efter at have været fra hinanden, skal vi huske at, vi er E18. Glem det ikke. Ellers vil vi blive fremmede igen. Vi vil blive ukendte personer. Fremmede med glemte minder. Slørede uigenkendelige ansigter, når vi ser hinanden igen. Ollerup vil slutte, men lad ikke E18 gøre det samme.

Hold fast i hinanden efter det her. Grib fat i dine venner og slip ikke. Der er så mange måder at holde kontakten på. Du skal bare tage handling og tag kontakt. Gør noget ved det. Vent ikke på at de gør det. Det ødelægger venskaber. Ring én gang mere end du oprindeligt ville. Det vil være det værd. Det vil kunne gøre forskellen. Det kan redde venskabet. Og på den anden side. Tag dig tid til at svare på dine opkald og beskeder. Det skal ikke være lang tid. Brug måske fem minutter på at svare på den besked, i stedet for at sige: “Det gør jeg senere.”.. Senere vil være for sent. Gør det, mens du kan. Mens du har muligheden og tiden til det. Tag handling.

Tag handling og gør de ting du vil. Hvis du vil gøre noget, gør det! Lad være med at vente! Jeg ved det er en typisk ting at sige, men det er utrolig vigtigt at tænke over lige nu. Du er på en skole, som du sikkert ikke nogensinde vil komme på igen. I hvert fald ikke med disse utrolige mennesker. Det vil være forsent, hvis du venter. Før du ved af det.. Vil dette semester være slut og du vil se tilbage på alle de ting du ikke fik gjort. Hver bevidst om hvordan du bruger din tid her på Ollerup.

Vi har 5 uger tilbage af dette semester. 3 af dem er normale. Det vil sige 35 dage i alt. 10 gange tilbage med din linje aktivitet. 3 bo-gruppemøder, 3 art of sharing, 3 fokus A og 2 fokus B. Det er så meget tid du har tilbage.

Jeg havde en lærer på min efterskole, som de sidste dage af semesteret fortalte os, hvor få dage vi havde tilbage. Og vi hadet ham for det. Vi blev så sure, fordi vi ikke ville blive mindet om, hvor lidt tid vi havde tilbage, før det var slut. Vi prøvede at smide det ud af hovedet og glemme det, fordi det gjorde os så triste at tænke på. Efter der var gået et par dage.. Var det slutningen af semesteret. Den sidste dag. Vi kunne ikke tro på det, men det var fakta. Tiden var løbet ud. Alle sagde farvel og tog hjem. Bare sådan. Det var da jeg sad i bilen, på vej hjem at det gik op for mig: Det var slut... men det var for sent. Nu kigger jeg tilbage og er glad for, at han mindede os om det. Han hjalp os med at bruge tiden vi havde sammen og tænke på nuet. Han ville have vi gjorde og nød mere, mens vi kunne.

Lad være med at stresse. Jeg siger ikke at du skal gøre alting og være skuffet over dig selv, hvis du ikke når det. Du skal bare være bevidst om, hvordan du bruger din tid. Vær’ bevidst om dine prioriteringer. Vær’ bevidst om dine beslutninger. Vær’ bevidst om din indstilling.
Hvis der er noget du vil, gør det.

Hvis der er noget du hellere vil gøre, end det du er i gang med lige nu, gør det.
Hvis du er i gang med noget, som du ikke vil, men du er forpligtet til det. Se om du kan nyde det alligevel. Find de positive ting ved det. Måske der er nogle fag eller pligter, på denne skole, som du ikke bryder dig særlig meget om. Se om du kan nyde det mere, næste gang du har den klasse eller pligt. Find det positive og glædelige ved det. Det kan være, at du vil savne det, når du kommer hjem og ikke har det længere.
Så: Nyd mere, gør mere og vær’ bevidst om dine prioriteringer af din tid samt handlinger. Grunden til at jeg fortæller dette, er ikke for at minde jer om at semesteret snart er slut, men for at fortælle jer, hvor meget tid I har tilbage til at kunne nyde det, gøre mere og være sammen. Jeg ved det er en negativ tanke, men man bliver nødt til at acceptere det negative faktum, for at blive bevidst, før det er for sent. Hvis I ikke gør det, vil dette semester slutte, før I ved af det. Vær’ bevidst om jeres tid og brug hvert et sekund af det. Ollerup E18 er ikke slut endnu.

1 måned, 4 dage, 7 timer, 44 minutter, 36 sekunder

Nyd mere, gør mere og vær’ bevidst om dine prioriteringer af din tid samt handlinger.

1. Prioriter

2. Tag handling