Årsmøde 2017 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup er fredag den 6. oktober

Invitationer bliver sendt ud senest en måned før.

Download
Dokumenter til årsmøde 2017
Overblik og valg 2017
Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsens forslag til suppleant

Program
Kl. 18.00 Spisesalen: Aftenspisning sammen med elevholdet

Kl. 18.45 Foredragssalen: Oplæg om nye tiltag på skolen

Kl. 20.00 Konferencelokalet: Kaffe & årsmøde

Kl. 21.30 Konferencelokalet: Aftenhygge og let servering

For generalforsamlingen gælder følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens og forstanderens beretning

3. Orientering om den reviderede årsrapport

4. Fremlæggelse af budget

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Indkomne forslag *

7. Valg af bestyrelse *

8. Valg af suppleanter *

9. Eventuelt

*skal være bestyrelsen eller skolen i hænde senest 14 dage før årsmødet og kan efterfølgende ses på skolens hjemmeside.

Supplerende materiale til årsmødet, herunder årsrapporten, vedtægter, eventuelle indkomne forslag samt eventuelle øvrige opstillede kandidater til bestyrelsen, kan ses på skolens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til skolen.

Vi glæder os til et godt årsmøde og ser frem til at kunne modtage en stor kreds af interesserede til arrangementet.

På bestyrelsens vegne

Poul Henning Jørgensen
Formand