Årsmøde 2019 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup er fredag den 4. oktober

Invitationer bliver sendt ud senest en måned før.

 

Program:

Kl. 18.00     Spisesalen: Aftenspisning sammen med elevholdet

Kl. 18.45     Foredragssalen: oplæg om tiltag på skolen

Kl. 20.00     Konferencelokalet: Kaffe & generalforsamling

Kl. 21.30     Konferencelokalet: Aftenhygge og let servering

 

For generalforsamlingen gælder følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens og forstanderens beretning

3. Orientering om den reviderede årsrapport

4. Fremlæggelse af budget

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Indkomne forslag *

7. Valg af bestyrelse *

8. Valg af suppleanter *

9. Eventuelt

*skal være bestyrelsen eller skolen i hænde senest 14 dage før årsmødet og kan efterfølgende ses på skolens hjemmeside.

Supplerende materiale til årsmødet, herunder årsrapporten, vedtægter, eventuelle indkomne forslag samt eventuelle øvrige opstillede kandidater til bestyrelsen, kan ses ved at klikke her eller rekvireres ved henvendelse til skolen.

Vi glæder os til et godt årsmøde og ser frem til at kunne modtage en stor kreds af interesserede til arrangementet.

På bestyrelsens vegne

Poul Henning Jørgensen
Formand