banner-01.jpg

Verden og Mig

”Verden og Mig” tager afsæt i vores samfund og de normer og værdier, det er opbygget af. Det er i høj grad et samtalefag, hvor vi i fællesskab udvider hinandens horisont.

Formålet er, at vi får større viden og bliver bedre til at tage stilling i et demokratisk samfund.
Du har ”Verden og Mig” 3 x 75 min. om ugen.